publicerad: 2021  
illa
adverb
ill`a
1 på ett mycket otillfredsställande sätt spec. i fråga om resultat av viss ut­veckling eller dylikt
det gick illa för henne; det föll sig så illa att vägen var stängd; han råkade illa ut; det ser illa ut för laget nu när fem av spelarna är skadade
spec. äv. i fråga om kvalitet
illa fungerande maskiner; dansa illa; skriva illa; med illa dolt miss­nöje
ibland i negerade ut­tryck för att ut­trycka beröm
19 poäng av 20 möjliga – inte illa!
ibland äv. i adjektivisk an­vändning beklagligt
det var illa att hon inte kunde komma
det är illa vulet se vulen
inte illa pinkat! se pinka
om det vill sig illa om oturen är frammeskade­djur kan tugga sönder ett helt hus om det vill sig illa
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska illa, bildat till ilder, ill- 'ond; svår'; av om­diskuterat urspr.
2 på ett sätt som bör fördömas enl. någon moralisk norm
de handlade illa mot henne; jag ville bara reta dig lite, det var inte så illa menat
äv. med något svagare inne­börd av fördömande
hon behandlades illa
spec. i en artighets­fras
jag lånar din sked, om du inte tycker illa vara
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Westmanna-Lagen
3 i vissa ut­tryck på ett negativt sätt som skadar den som ut­sätts för verksamheten
han talar illa om henne bak­om hennes rygg; han är illa an­sedd; hon tycker illa om honom
ta illa upp bli stött eller såradjag hoppas att du inte tar illa upp, men jag kan inte komma på festen
ta illa vid sig bli stött eller såradmånga tv-tittare tog illa vid sig av politikerns oförskämda ut­talande
vilja någon illa mena illa med det man gör mot någonhan har fått hot­brev från någon som verkar vilja honom illa
belagt sedan mitten av 1300-talet Bjärköa-Rätten (Helsinge-Lagen)
4 (fysiskt) obehagligt
må illa; känna sig illa till mods; bli illa berörd
äv. om något som in­ger obehag
lukta illa; smaka illa
fara illa vara i en fysiskt nedbrytande situationde arbetar med barn som på olika sätt har farit illa
göra sig illa skada sighan gjorde sig illa i knät när han cyklade om­kull
ligga illa till vara i knipapartiet ligger illa till enligt den senaste opinions­mätningen
vara illa ute vara i knipaföreningen är illa ute med stadigt sjunkande medlemsantal
belagt sedan 1385 Klosterläsning
5 i hög grad vanligen i negativa samman­hang
SYN. svårt 2
illa bränd; illa skadad; han slog sig illa
äv. neutralt förstärkande mycket på ett negativt sätt
illa kvickt; han är så illa tvungen
belagt sedan 1430–50 Konung Alexander