publicerad: 2021  
1illamående ingen böjning
illa|­må·ende
adjektiv
ill`amående
som känner tendenser till kräkning
illamående (av något)
de flesta av far­tygets passagerare blev illa­mående under stormen
äv. något all­männare som känner sig sjuk
belagt sedan 1749
2illamående illa­måendet
illa|­må·end·et
substantiv
ill`amående
kroppsligt till­stånd med tendenser till kräkning
hon greps av illa­mående till följd av stanken
belagt sedan 1815