publicerad: 2021  
1in
adverb
in´
1 till det inre av något
MOTSATS ut 1
stig in!; låsa in pengarna; det börjar bli kallt så det är bäst att vi går in; sätt in mjölken i kyl­skåpet!
äv. med ren riktnings­betydelse (till något som eg. inte har något inre)
ro in till land
äv. med befintlighets­betydelse, spec. inne
huset låg långt in i skogen
spec. äv. inåt
ska denna sida vara ut eller in?
äv. med försvagad rums­betydelse och bildligt
sätta in pengar på banken; vi har just fått in ett parti jeans; ta in pengar på bingo; komma in på konkreta frågor; det kan vi inte gå in på här
spec. med tids­betydelse
en bit in på det nya året
in i det sista se sista
stolpe in se stolpe
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska in; tryck­stark sidoform till 1i!!
2 till färdigt resultat av den verksamhet som an­ges av verbet; ibland bara för att under­stryka att handlingen lett till resultat
frysa in brödet; sakta in; dela in eleverna i små­grupper
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 som ersättning för något som förlora(t)s i annat samman­hang
kläm­dagar får arbetas in; han tog in 30 sekunder på slutsträckan
belagt sedan ca 1830
2in
preposition
in´
i lat. fraser i
in blanco; in absurdum
belagt sedan ca 1680; av lat. in´ med samma betydelse