publicerad: 2021  
1I
pronomen
ni ett äldre tilltals­ord till en el. flera personer
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska i, äldre ir, mot­svarande tyska Ihr, engelska ye; jfr ur­sprung till ni