publicerad: 2021  
indelning in­delningen in­delningar
in|­del·ning·en
substantiv
in`delning
upp­rättande av naturliga delar eller under­grupper
klassindelning; tidsindelning; tomtindelning
indelning (av något/några) (i några)
indelning (av något) (i några)
indelning (av några) (i några)
äv. om (totaliteten av) under­grupperna
boxningens in­delning i vikt­klasser; Linnés in­delning av växterna
belagt sedan 1734