publicerad: 2021  
indisponibel indisponibelt indisponibla
in·dis·pon·ibel
adjektiv
indisponi´bel
något formellt inte till­gänglig
sport­hallen är indisponibel på kvällarna
belagt sedan 1845