publicerad: 2021  
indisposition indispositionen
in·dis·pos·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
till­fällig ned­sättning av prestations­förmåga
fysisk indisposition; hon skyllde på indisposition och lämnade åter­bud
belagt sedan 1644