publicerad: 2021  
individualisera individualiserade individualiserat
verb
individualise´ra
ut­forma (under­visning eller dylikt) med tanke på varje en­skild individ
individualisera (något)
med två lärare i klassen är det lättare att individualisera under­visningen
belagt sedan 1875
individualiseraindividualiserande, individualisering