publicerad: 2021  
inköp in­köpet, plural in­köp, bestämd plural in­köpen
in|­köp·et
substantiv
in`köp
(plan­mässigt) in­förskaffande av något genom köp ofta om köp i något större skala
inköpschef; nyinköp; veckoinköp
inköp (av något)
göra in­köp; in­köp av mark; in­köp av ny materiel
belagt sedan 1504 (Stockholms Stads Skottebok 1501–1510); fornsvenska inköp