publicerad: 2021  
inkvisitorisk inkvisitoriskt inkvisitoriska
in·kvis·it·or·isk
adjektiv
inkvisito´risk
strängt och när­gånget rann­sakande
rektorns inkvisitoriska förhör
spec. om en straff­processuell ordning som inne­bär att dom­stolen aktivt verkar för utrannsakande av sanningen och den till­talade betraktas som förhörs­objekt, inte som lik­ställd part
MOTSATS ackusatorisk
inkvisitorisk process
belagt sedan 1797