publicerad: 2021  
inlopp in­loppet, plural in­lopp, bestämd plural in­loppen
in|­lopp·et
substantiv
in`lopp
1 infarts­led till hamn
inloppet (till något)
in­loppet till Göte­borg
äv. inflöde
flodens in­lopp i sjön
belagt sedan 1588
2 in­tag för vätska el. gas
inloppsrör; inloppsventil
belagt sedan 1788