publicerad: 2021  
innehav inne­havet, plural inne­hav, bestämd plural inne­haven
inne|­hav·et
substantiv
inn`ehav
faktiskt förfogande
aktieinnehav; fastighetsinnehav; narkotikainnehav; vapeninnehav
innehav (av något)
olaga inne­hav av vapen
belagt sedan 1863