publicerad: 2021  
innehåll inne­hållet, plural inne­håll, bestämd plural inne­hållen
inne|­håll·et
substantiv
inn`ehåll
1 total mängd som är in­rymd i något särsk. i behållare av olika slag
maginnehåll; värdeinnehåll
(någots) innehåll (av något) innehållet (i något)
hon tömde ut väskans inne­håll på golvet; en dunk med skvalpande inne­håll
äv. total mängd bestånds­delar i blandning, kemisk förening eller dylikt
näringsinnehåll
inne­hållet i de nya bekämpnings­medlen
belagt sedan 1790; fornsvenska innehald 'tankemängd'; efter tyska Inhalt med samma betydelse; till hålla
2 total mängd tanke- och informations­stoff i text, med­delande eller dylikt; ofta i viss mots. till ut­formningen
innehållslös; idéinnehåll; sakinnehåll
(någots) innehåll innehållet (i något)
form och inne­håll; boken har ett blandat inne­håll; ett intressant men osystematiskt inne­håll; läraren bad honom åter­ge huvud­dragen av inne­hållet i boken
äv. med positiv inne­börd i absolut an­vändning värde­fullt tanke- eller informations­stoff
fylla lektionerna med inne­håll; en film som helt saknar inne­håll
äv. (djupare) mening
hennes liv saknar inne­håll
belagt sedan 1512 brev från riksföreståndaren Sten Sture (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)