publicerad: 2021  
innehållsförteckning innehålls­förteckningen innehålls­förteckningar
inne·hålls|­för·teckn·ing·en
substantiv
inn`ehållsförteckning
1 förteckning över ämnen som in­går i preparat eller dylikt
flera av flaskorna med kemikalier saknade innehålls­förteckningar; han läste innehålls­förteckningen på paketet
belagt sedan 1852
2 upp­ställning som visar inne­hållet i en bok, kapitel för kapitel
belagt sedan 1852