publicerad: 2021  
insamling in­samlingen in­samlingar
in|­saml·ing·en
substantiv
in`samling
hop­bringande av medel särsk. pengar från olika en­skilda givare
insamlingsbössa; insamlingsgala; hjälpinsamling
insamling (av något) (för/till någon/något)
insamling (av något) (för någon)
insamling (av något) (för något)
insamling (av något) (till någon)
insamling (av något) (till något)
en lands­omfattande in­samling; starta en in­samling; en in­samling till för­mån för världens barn
äv. om hop­bringande av abstrakta före­teelser
faktainsamling
in­samling av data
belagt sedan 1676