publicerad: 2021  
insegel inseglet, plural in­segel, bestämd plural inseglen
in|­segl·et
substantiv
in`segel
historiskt (sär­skilt fram­ställd) markering och säkring av till­slutning
JFR sigill
ett insegel (något)
bryta ett in­segel
sär­skilt bildligt bekräftelse på att löfte eller dylikt inte kommer att brytas
in­seglet på deras vänskap
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska insighel; till medeltidslat. insigilla´re till lat. sigill´um 'sigill'; jfr ur­sprung till besegla, försegla, sigill
Det sjunde in­seglet. Titel på film av Ingmar Bergman (1957), efter Bibeln, Uppenbarelseboken 8:1; med religiös och existentiell problematik och med handlingen förlagd till medel­tiden