publicerad: 2021  
insekt insekten insekter
in·sekt·en
substantiv
in`sekt
typ av litet led­djur med tre­delad kropp, ledade antenner och tre par ben samt vanligen två par vingar
insektsbekämpning; insektsbett; insektslarv; insektsmedel; insektsstyng; skadeinsekt
insekternas fasett­ögon; flugor, fjärilar, myror och andra insekter; insekterna andas normalt med trakéer; av insekterna är in­emot en miljon arter kända
i allmän­språket ofta vagare om alla smärre led­djur
spindeln an­ses av många vara en otäck insekt
belagt sedan ca 1645; av lat. insec´tum 'ngt med in­skärningar; insekt'; jfr ur­sprung till dissekera, prospekt, sektion