publicerad: 2021  
inskolning in­skolningen in­skolningar
in|­skol·ning·en
substantiv
in`skolning
gradvis till­vänjning till ny miljö el. arbets­situation
inskolningsperiod
inskolning (av någon) (i/på/till något)
inskolning (av någon) (i något)
inskolning (av någon) (något)
inskolning (av någon) (till något)
in­skolning på för­skolan
belagt sedan 1959