publicerad: 2021  
inskott in­skottet, plural in­skott, bestämd plural in­skotten
in|­skott·et
substantiv
in`skott
något som skjuts in eller upp­kommer mellan två existerande enheter
ett inskott (av något)
den dominerande färgen är brunt, med in­skott av rött
spec. om (upp­komst av) ljud som skjuts in som uttalslättnad
genom in­skott av "b" upp­kom former som "gamble"
belagt sedan ca 1755