publicerad: 2021  
installation installationen installationer
in·stall·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 hög­tidlig in­sättning i ämbete
installationsakt; kyrkoherdeinstallation; professorsinstallation
installation (av någon) (som någon)
belagt sedan 1695; till installera
2 an­slutning till ledningsnät av apparat, lokal ledning eller dylikt, för åstad­kommande av el- el. vatten­tillförsel eller dylikt
installation (av något)
elektrisk installation; installation av fiber­upp­koppling
äv. om (system av) färdiga an­slutningar ofta plur.
fasta installationer
spec. äv. om att göra program eller dylikt körbart i data­maskin
installationen av de nya programmen gick snabbt
belagt sedan 1885
3 konst­verk som känne­tecknas av att rummet eller platsen där konst­verket ställs ut med­vetet inkluderas som konstnärligt uttrycks­medel ofta upp­byggt av redan befintliga före­mål
konstinstallation; ljudinstallation; videoinstallation
en permanent installation i parken; en installation bestående av gestalter samman­fogade av driv­ved; en levande installation där gränsen mellan scen och salong är upp­löst
belagt sedan 1985