publicerad: 2021  
instrumentflygning instrument­flygningen instrument­flygningar
in·stru·ment|­flyg·ning·en
substantiv
instrumen`tflygning
flygning (utan marksikt) med manövrering en­bart på grund­val av mät­instrumentens ut­slag
belagt sedan 1947