publicerad: 2021  
instrumentera instrumenterade instrumenterat
verb
instrumente´ra
1 fördela stämmorna (i orkesterverk) på olika instrument med hän­syn till deras klang etc.
någon instrumenterar (något)
verket har instrumenterats för flera olika ensembler
belagt sedan 1850
2 ut­rusta el. förse (någon/något) med instrument för observation, mätning och dylikt
någon instrumenterar (något)
for­donen instrumenterades för att man ville under­söka sam­bandet mellan asfaltens kvalitet och driv­medels­förbrukningen
spec. äv. vid medicinska in­grepp
någon instrumenterar (någon)
som operations­sjuk­sköterska kommer du att instrumentera och assistera under operation
belagt sedan 1948
instrumenterainstrumentering