publicerad: 2021  
inställd inställt in­ställda
in|­ställ·da
adjektiv
in`ställd
som har viss beredskap eller förväntan
sätt inställd
inställd på något/att+verb/sats
inställd på något
inställd på sats
inställd på att+verb
han är in­ställd på att göra sin del av jobbet; polisen var in­ställd på bråk
äv. som har viss attityd
befolkningen är fientligt in­ställd
belagt sedan 1872