publicerad: 2021  
inställsam in­ställsamt in­ställsamma
in|­ställ·samm·are
adjektiv
in`ställsam
över­drivet artig i syfte att vinna för­delar vanligen mot över­ordnad; om person, handling eller dylikt
inställsam (mot någon)
en in­ställsam bugning
belagt sedan 1833; till ställa sig in