publicerad: 2021  
insändare in­sändaren, plural in­sändare, bestämd plural insändarna
in|­sänd·ar·en
substantiv
in`sändare
(debatt)in­lägg av läsare som publiceras i tidning vanligen på spec. reserverad plats
insändarsida; insändarspalt
en in­sändare med signaturen "Vän av ordning"; anonyma in­sändare gick direkt i pappers­korgen
belagt sedan 1872