publicerad: 2021  
inta intog intagit intagen intagna, presens intar
även åld.
intaga intog intagit intagen intagna, presens intager
verb
in`ta el. in`taga
1 sätta sig i besittning av befäst el. försvarad plats
någon intar något
tyskarna in­tog Paris i juni 1940; fästningen har belägrats 12 gånger men aldrig in­tagits
i pass. äv. gripas av stark känsla eller dylikt
någon intas (av något)
de in­togs alla av beundran för NN
belagt sedan 1480-talet (Gamla eller Eriks-Krönikan); fornsvenska intaka 'bemäktiga sig'
2 placera sig i viss ställning, position eller dylikt
någon intar något
in­ta säng­läge; in­ta scenen; alla in­tog sina platser
äv. bildligt
han in­tog snarast en medlarställning; hon in­tog en hovsam attityd
belagt sedan 1702
3 något formellt föra in (föda) i munnen och tillgodo­göra sig den
någon intar något
in­ta frukost; ny­bakade kanel­bullar som in­togs med god aptit
belagt sedan 1589
intaintagande, intagning