publicerad: 2021  
insöndring in­söndringen in­söndringar
in|­söndr·ing·en
substantiv
in`söndring
avsöndring direkt till blod eller lymfa från inre­sekretoriska körtlar
insöndring (av något)
belagt sedan 1925