publicerad: 2021  
intag in­taget, plural in­tag, bestämd plural in­tagen
in|­tag·et
substantiv
in`tag
öppning i system där material som är viktigt för systemet tas emot
intag (av något)
vid vatten­verkets in­tag upp­täcktes olja
spec. om mottagnings­plats för patienter
äv. om att föra in substans etc. i munnen och tillgodo­göra sig den
fettintag; sockerintag
in­tag av läke­medel; ett högt in­tag av fluor kan vara skadligt
belagt sedan 1878