publicerad: 2021  
intagning in­tagningen in­tagningar
in|­tag·ning·en
substantiv
in`tagning
1 fördelning av (ut­bildnings)platser bland sökande
intagningsnämnd; intagningspoäng; intagningsspärr
intagning (av någon) (till något)
preliminär in­tagning; slutlig in­tagning; in­tagningen till hög­skolan
belagt sedan ca 1955
2 in­sytt veck på klädes­plagg eller dylikt
belagt sedan ca 1900