publicerad: 2021  
kriterium kriteriet kriterier
krit·eri·et
substantiv
krite´rium
1 (av­görande) känne­tecken som an­vänds för att fast­ställa till­hörighet till viss kategori
sanningskriterium; äkthetskriterium
ett kriterium (för/på något/sats)
ett kriterium (för något)
ett kriterium (för sats)
ett kriterium (något)
ett kriterium (sats)
formella kriterier; upp­satsen upp­fyllde alla kriterier på vetenskaplighet
äv. med bi­betydelse av krav eller dylikt
intagningskriterium
etiska kriterier
belagt sedan 1795; av grek. krite´rion 'känne­tecken'; jfr ur­sprung till kritisk
2 trav­tävling för ung­hästar för prövning av deras förmåga
travkriterium
belagt sedan 1886