publicerad: 2021  
inte
adverb
in`te
ej ut­tryck för förnekande el. upp­hävande av resten av inne­hållet i (en del av) satsen
SYN. icke
hon har inte svarat än; han var inte alls glad; en före­teelse som man inte sällan träffar på; hon ringde honom inte en enda gång på flera år; inte kan du svika mig på det sättet!
ofta med funktionen att markera att ett jakande svar ("Jo") förväntas
var inte barnen duktiga?; har jag inte hjälpt dig på en massa olika sätt?
i retoriska vändningar ibland försvagat till utfyllnads­ord
hur vackert är det inte!; hur många gånger har jag inte bett dig?
ofta i ofullständiga satser
Kommer du? – Nej. – Jaså, inte det.; Han kunde inte hjälpa till. – Inte?
det är inte utan att se utan
inte bli klok på någon/något se klok
inte desto mindre se mindre
inte en katt se katt
inte en käft se käft
inte ett barr se barr
inte ett dugg se dugg
inte ett dyft se dyft
inte ett jota se jota
inte ett nickel se nickel
inte ett piss se piss
inte ett skvatt se skvatt
inte ett smack se smack
inte ett/en vitten se vitten
inte för inte inte utan skälhon är snabb i huvud­räkning och det är inte för inte som hon har högsta betyg i matematik
inte för sitt liv se liv
inte i bråd­rasket se brådrasket
inte katten se katten
inte något vidare se vidare
inte oäven se oäven
inte sant? se sann
inte vara katt­lort se kattlort
inte vara katt­skit se kattskit
inte vara någons bord se bord
någon/något räknas inte se räkna
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska inte; jfr ur­sprung till icke