publicerad: 2021  
intakt neutrum intakt, bestämd form och plural intakta
in·takt
adjektiv
intak´t
nästan en­bart predikativt som har sitt ur­sprungliga an­tal eller full­goda skick trots på­frestning eller dylikt
nästan hela styrkan var intakt; de flesta husen var intakta efter jord­bävningen
belagt sedan 1847; av lat. intac´tus 'orörd'; till in- och lat. tan´gere 'röra'; jfr ur­sprung till kontakt, tangera