publicerad: 2021  
intendent intendenten intendenter
in·tend·ent·en
substantiv
intenden´t
(titel för) tjänste­man med upp­gift att vårda och förvalta före­mål, redskap och dylikt
konstintendent; museiintendent; sjukhusintendent
belagt sedan 1716; till lat. inten´dens, presens particip till inten´dere 'spänna; sträcka; över­vaka'; jfr ur­sprung till 1intensiv!!, tendera