publicerad: 2021  
interimsregering interims­regeringen interims­regeringar
inter·ims|­reg·er·ing·en
substantiv
interim`sregering
till­fällig regering som fungerar tills en var­aktig regering hunnit ut­ses vanligen i sam­band med regerings­kris
ur­sprungligen om regering under stats­chefens från­varo
belagt sedan 1638