publicerad: 2021  
glacial glacialt glaciala
glaci·al
adjektiv
glacia´l
som har att göra med någon stor nedisning särsk. den senaste
glaciala leror; glaciala bildningar
äv. med ton­vikt på mot­svarande tids­period
äv. om nu­tida förhållanden i mindre skala som har att göra med glaciärer
glacialgeologi; glacialväxt
belagt sedan 1850; av lat. glacia´lis med samma betydelse, till glac´ies 'is(fält)'; jfr ur­sprung till glaciär, glass