publicerad: 2021  
internera internerade internerat
verb
interne´ra
historiskt i Sverige för­sätta i fängsligt förvar på obestämd tid vanligen som på­följd till upp­repade grova brott
någon internerar någon (någonstans)
vissa återfalls­förbrytare internerades
äv. i före­byggande syfte och då vanligen utan rätte­gång
under andra världs­kriget hölls många i USA bo­satta japaner internerade; vid stats­kuppen internerades alla potentiella politiska mot­ståndare
belagt sedan 1855; av franska interner 'in­spärra'; jfr ur­sprung till 1intern, 2intern
internerainternerande, internering