publicerad: 2021  
intervall intervallet el. intervallen, plural intervall el. intervaller, bestämd plural intervallen el. intervallerna
inter·vall·et
substantiv
intervall´
1 period mellan två tid­punkter
intervallträning; tidsintervall
ett intervall (mellan några)
de sågs med några års intervall; pillren ska tas med tjugo­fyra timmars intervall
belagt sedan ca 1760; av lat. intervall´um 'mellan­rum; mellan­tid', eg. 'av­stånd mellan två pålrader i ett befästnings­verk'; jfr ur­sprung till vall
2 av­stånd mellan två punkter
ett intervall (mellan några)
trapp­steg med långa intervall
spec. musik av­stånd mellan två toner
oktavintervall
intervallet c–e kallas en ters
belagt sedan 1739
3 sträcka mellan två punkter t.ex. på en tal­linje
värdet ligger i intervallet mellan 2 och 3
belagt sedan 1752