publicerad: 2021  
intim intimt intima
adjektiv
inti´m
som rör det privata eller innersta av någons personliga, spec. sexuella, förhållanden
intim (med någon)
intima detaljer om deras äktenskap av­slöjades; hon var mycket intim med honom
spec. äv. som har att göra med under­livet
intimhygien; intimplagg; intimservett; intimtrimmer; intimtvål
äv. i fråga om relationer och dylikt mycket nära
ett intimt sam­arbete; de är intima vänner
äv. om miljö eller dylikt som skapar förut­sättningar för gemenskapskänslor
en liten intim restaurang; belysningen skapar en intim atmosfär
äv. om abstrakta förhållanden med berörings­punkter
de båda problemen hänger intimt samman (adverbial); ingen är så intimt förknippad med spexets fram­gångar som NN (adverbial)
intimt um­gänge se umgänge
belagt sedan 1772; av lat. in´timus 'innerst; närmast'; jfr ur­sprung till interiör