publicerad: 2021  
intolerans intoleransen
in·toler·ans·en
substantiv
[-an´s] el. [-aŋ´s]
1 brist på respekt för andras åsikter el. beteenden
intolerans (mellan några)
intolerans (mot någon/något/sats)
intolerans (mot någon)
intolerans (mot något)
intolerans (mot sats)
religiös intolerans; intoleransen mellan de olika nationaliteterna var stor
belagt sedan 1779
2 sär­skilt medicin minskad motstånds­kraft mot något
intolerans (mot något)
belagt sedan 1966