publicerad: 2021  
inträngling in­tränglingen in­tränglingar
in|­träng·ling·en
substantiv
in`trängling
person som olovligt tagit sig in på någon annans om­råde eller dylikt
belagt sedan 1876