publicerad: 2021  
intåg in­tåget, plural in­tåg, bestämd plural in­tågen
in|­tåg·et
substantiv
in`tåg
inmarsch
SE 1tåga
ett intåg (i något)
segrarnas in­tåg i huvud­staden
äv. bildligt (hög­tidlig) an­komst
vårens in­tåg; kvinnornas in­tåg i riks­dagen
belagt sedan 1640
Intåg i Sommar­hagen. Titel på piano­stycke av Wilhelm Peterson-Berger (i Frösöblomster, tredje häftet, 1914)