publicerad: 2021  
inversion inversionen inversioner
in·vers·ion·en
substantiv
[-ver∫o´n]
1 ändring (av något) till om­vänd ordning eller om­vänt läge i förhållande till det normala till­ståndet
inversion (av något)
genom inversion av ord­följden i "hon kommer" får man fråge­ord­följden "kommer hon"
belagt sedan 1781; av lat. inver´sio 'om­vändning', till invertera; jfr ur­sprung till version
2 det att ett övre luft­skikt är varmare än ett lägre så att bl.a. av­gaser inte stiger upp­åt utan ligger kvar på en låg nivå
markinversion
när luften botten­kyls upp­står inversion; med hän­syn till inversionen upp­manade myndigheterna folk att lämna bilen hemma
belagt sedan 1929