publicerad: 2021  
invägning in­vägningen in­vägningar
in|­väg·ning·en
substantiv
in`vägning
kontrollvägning före tävling av tävlande i sport med vikt­klasser, t.ex. boxning
invägning (av någon/något)
invägning (av någon)
invägning (av något)
belagt sedan 1923