publicerad: 2021  
invändning in­vändningen in­vändningar
in|­vänd·ning·en
substantiv
in`vändning
(in­pass som ut­trycker) av­vikande stånd­punkt
sakliga in­vändningar; principiella in­vändningar; tungt vägande in­vändningar; komma med in­vändningar; resa in­vändningar; bemöta en in­vändning
en invändning (mot någon/något/sats)
en invändning (mot någon)
en invändning (mot något)
en invändning (mot sats)
rikta in­vändningar mot ett förslag; hon fram­förde in­vändningar mot resonemanget
ibland med stark bi­betydelse av förbud något ålderdomligt (ut­tryckt) ovilja att ge sitt sam­tycke
hon ville gå ut och dansa, men föräldrarna gjorde in­vändningar
belagt sedan 1680