publicerad: 2021  
inälvor plural
in|­älv·or
substantiv
in`älvor
organ som är belägna i kropps­hålorna hos människa el. djur
inälvsparasit
spec. som föda, ofta i mots. till kött vanligen i sammansättn.
inälvs­mat
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska inälve, inälvir; av ovisst urspr.