publicerad: 2021  
inöver
in|­över
preposition
in´över el. med två huvudtryck
äv. två ord i riktning bort över och in­åt
in­över skär­gården rasade stormen
belagt sedan 1416 (öppet brev utfärdat av riddaren Karl Magnusson om fiskerätt i Vättern (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska in ivir, inover