publicerad: 2021  
isolerad isolerat isolerade
isol·er·ad
adjektiv
isole´rad
som saknar (sociala) kontakter med om­givningen
isolerad (från någon/något)
isolerad (från någon)
isolerad (från något)
man blir lätt isolerad både i stor­staden och i gles­bygden
äv. om till­stånd eller dylikt
hans isolerade till­varo
äv. enstaka
olyckan var ingen isolerad händelse
belagt sedan ca 1780