publicerad: 2021  
isolering isoleringen isoleringar
isol·er·ing·en
substantiv
isole´ring
1 till­stånd av minimala kontakter med om­givningen
isolering (av någon/något) (från någon/något)
isolering (av någon) (från någon)
isolering (av någon) (från något)
isolering (av något) (från någon)
isolering (av något) (från något)
de levde i full­ständig isolering; hon måste bryta sin isolering och träffa folk
äv. om isolerings­avdelning eller dylikt
han är på isoleringen
belagt sedan 1850
2 isolerande material eller an­ordning
isoleringsglas; isoleringstejp; gummiisolering
isoleringen var gammal och måste bytas ut
belagt sedan 1885