publicerad: 2021  
jaga jagade jagat
verb
ja`ga
1 vid­ta åt­gärder i syfte att fånga eller döda vilt, och an­vända det till föda m.m.; genom uppspårning, förföljande eller dylikt el. på annat sätt
någon jagar (djur)
jaga älg; han är ute och jagar så fort han kommer åt; de flesta uggle­arter jagar i skymningen eller på natten
äv. med av­seende på person(er) förfölja i syfte att fånga
någon jagar någon
poliserna jagade två maskerade män; barnen jagade var­andra över skol­gården
äv. försvagat ivrigt försöka komma i kontakt med eller nå
någon jagar någon/något
någon jagar någon
någon jagar något
jaga frun­timmer; jaga karlar; laget får fort­sätta att jaga slutspels­plats
äv. bildligt
något jagar någon
alla måsten jagar honom dygnet runt; känna sig som ett jagat byte
spec. äv. med av­seende på abstrakta före­teelser
någon jagar (efter något)
jaga efter rikedom och ära
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska iägha, iagha; av lågtyska jagen med samma betydelse; av ovisst urspr.
2 ibland med partikel som an­ger rörelseriktning, t.ex.bort, undan, ut få att snabbt försvinna genom att upp­träda hot­fullt eller dylikt
någon/något jagar (bort/undan/ut) någon/något
någon jagar (bort) någon
någon jagar (bort) något
någon jagar (undan) någon
någon jagar (undan) något
någon jagar (ut) någon
någon jagar (ut) något
något jagar (bort) någon
något jagar (bort) något
något jagar (undan) någon
något jagar (undan) något
något jagar (ut) någon
något jagar (ut) något
in­kräktarna jagades på flykten; föräldrarna jagade ut honom på gatan
ibland äv. få att förflytta sig snabbt ofta mer el. mindre bildligt
hans röst jagade kalla kårar ner­för rygg­raden på henne
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 ibland med partikel, sär­skiltfram förflytta sig snabbt
någon/något jagar (fram) (någonstans)
någon jagar (fram) (någonstans)
något jagar (fram) (någonstans)
skyarna jagade (fram) över himlen
ofta med bi­betydelse av jäkt
turisterna jagade från den ena se­värdheten till den andra
äv. bildligt
vilda tankar jagade genom hans hjärna
belagt sedan ca 1670
jagajagande