publicerad: 2021  
jakobin jakobinen jakobiner
jakob·in·en
substantiv
jakobi´n
historiskt an­hängare av en radikal huvud­riktning under franska revolutionen
jakobinklubben
äv. om an­hängare av senare radikala el. extrema åskådningar
belagt sedan 1792; av franska jacobin med samma betydelse, efter sammanträdeslokalen, ett jakobinkloster i Paris; till person­namnet Jakob